Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (1.Mojz 20,17)

15.Abímelek také řekl: "Hle, má země je před tebou; usaď se, kde uznáš za dobré."
16.Sáře pak řekl: "Hle, tvému bratru jsem dal tisíc šekelů stříbra; to bude pro tebe na zadostiučinění v očích všech, kteří jsou s tebou. Tím vším budeš obhájena."
17.I modlil se Abraham k Bohu a Bůh uzdravil abímeleka i jeho ženu a jeho otrokyně, takže rodily.
18.Hospodin totiž kvůli Abrahamově ženě Sáře uzavřel v abímelekově domě každé lůno.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka