Bible

První Kniha Mojžíšova (Genesis) (1.Mojz 1,1)

1.Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2.Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
3.I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka