Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 6,9-10)

7.Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu?
8.Vy však křivdíte a škodíte, a to bratřím!
9.Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,
10.ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
11.A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.
12.`Všechno je mi dovoleno´ - ano, ale ne všechno prospívá. `Všechno je mi dovoleno´ - ano, ale ničím se nedám zotročit.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka