Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 6,19)

17.Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch.
18.Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.
19.Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20.Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem /a svým duchem, jež obojí náleží Bohu,/ oslavujte Boha.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka