Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 4,1)

1.Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.
2.Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.
3.Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka