Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 3,9)

7.a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.
8.Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu.
9.Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.
10.Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví.
11.Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka