Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 16,1-2)

1.Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii.
2.V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu.
3.Až budu u vás, vyšlu ty, které doporučíte, s průvodními listy, aby donesli dar vaší vděčnosti do Jeruzaléma.
4.Ukáže-li se vhodné, abych tam šel také já, půjdou se mnou.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka