Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 15,6)

4.a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem,
5.ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.
6.Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli.
7.Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům.
8.Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka