Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 15,53)

51.Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,
52.naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.
53.Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.
54.A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!
55.Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka