Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 15,44)

42.Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné.
43.Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.
44.Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní.
45.Jak je psáno: `První člověk Adam se stal duší živou´ - poslední Adam je však Duchem oživujícím.
46.Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka