Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 15,42-44)

40.A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských.
41.Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září.
42.Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné.
43.Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.
44.Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní.
45.Jak je psáno: `První člověk Adam se stal duší živou´ - poslední Adam je však Duchem oživujícím.
46.Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka