Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 15,22)

20.Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.
21.A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání:
22.jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.
23.Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.
24.Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka