Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 15,14)

12.Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání?
13.Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus.
14.A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra,
15.a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých.
16.Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka