Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 15,10)

8.Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.
9.Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží.
10.Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval - nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.
11.Ať už tedy já, nebo oni - tak zvěstujeme a tak jste uvěřili.
12.Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka