Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 15,10)

8.a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti.
9.Jsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější; nezasloužím si ani být apoštolem nazýván - vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev!
10.Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více než oni všichni, avšak ne já, ale Boží milost, která je se mnou.
11.Toto kážeme - jak já, tak oni - a tomuto jste uvěřili.
12.Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka