Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 14,9)

7.Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo kytarou: kdyby nevydávaly odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápěv, který se na nich hraje?
8.A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě?
9.Tak i vy: Jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Budete mluvit jen do vzduchu!
10.Na světě je mnoho různých řečí a každá má svá slova.
11.Jestliže však neznám význam těch slov, budu pro mluvícího cizincem a on zase bude cizincem pro mne.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka