Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 13,9-12)

7.Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
8.Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.
9.Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
10.až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
11.Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
12.Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
13.A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka