Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 13,2)

1.Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
2.Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
3.A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
4.Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka