Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 13,13)

11.Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
12.Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
13.A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka