Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 12,7-11)

7.Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
8.Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,
9.někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,
10.někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.
11.To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka