Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 12,3)

1.Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti.
2.Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám.
3.Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: "Ježíš buď proklet", a že nikdo nemůže říci: "Ježíš je Pán", leč v Duchu svatém.
4.Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
5.rozdílné služby, ale tentýž Pán;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka