Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 12,27)

25.aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý.
26.Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.
27.Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
28.A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení.
29.Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka