Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 12,27)

25.aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý.
26.Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.
27.Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
28.A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení.
29.Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy?