Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 11,27-29)

25.Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku."
26.Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
27.Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.
28.Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.
29.Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.
30.Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají.
31.Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka