Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 11,25)

23.Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24.vzdal díky, lámal jej a řekl: "/Vezměte, jezte,/ toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku."
25.Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku."
26.Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
27.Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka