Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 10,16)

14.A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.
15.Mluvím k vám jako k rozumným lidem; posuďte sami, co říkám:
16.Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově?
17.Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu.
18.Pohleďte na Izraelský lid: Nespojuje ty, kteří jedí oběti, společenství oltáře?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka