Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 1,27-29)

25.Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
26.Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených;
27.ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné;
28.neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic -
29.aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.
30.Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením,
31.jak je psáno: `Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu´.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka