Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 1,23)

21.Nebo když v moudrosti Boží svět nepoznal skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázaní spasiti věřící,
22.Poněvadž i Židé zázraků žádají, i Řekové hledají moudrosti.
23.Myť pak kážeme Krista ukřižovaného, Židům zajisté pohoršení, a Řekům bláznovství,
24.Ale povolaným i Židům i Řekům Krista, Boží moc a Boží moudrost.
25.Nebo to bláznovství Boží jest moudřejší nežli lidé, a mdloba Boží jest silnější než lidé.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka