Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 1,10-13)

8.On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.
9.Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.
10.Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
11.Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory.
12.Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu.
13.Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo?
14.Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil kromě Krispa a Gaia;
15.tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka