Bible

První epištola Janova (1.Jn 2,1)

1.Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.
2.A onť jest [obět] slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za všeho světa.
3.A po tomť známe, že jsme jej poznali, jestliže přikázaní jeho ostříháme.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka