Bible

První epištola Janova (1.Jan 5,3)

1.Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě.
2.Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme.
3.V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,
4.neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
5.Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka