Bible

První epištola Janova (1.Jan 3,5)

3.Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.
4.Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.
5.A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není.
6.Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.
7.Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost - tak jako on je spravedlivý.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka