Bible

První epištola Janova (1.Jan 3,14)

12.Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé.
13.Nedivte se, bratří, když vás svět nenávidí.
14.My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje /svého bratra/, zůstává ve smrti.
15.Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah - a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě.
16.Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka