Bible

První epištola Janova (1.Jan 2,20-27)

20.Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno.
21.Nepsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy.
22.Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.
23.Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.
24.Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci.
25.A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný.
26.Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou.
27.Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka