Bible

První epištola Janova (1.Jan 2,2)

1.Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.
2.On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
3.Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
4.Kdo říká: `Poznal jsem ho´, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka