Bible

Epištola k Židům (Žid 13,10)

8.Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
9.Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech; kdo je dodržoval, nic tím nezískal.
10.Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo přinášejí oběti ve stánku.
11.Vždyť těla zvířat, jejichž krev vnáší velekněz do svatyně jako oběť za hřích, spalují se za hradbami.
12.Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví.