Bible

Kniha Žalmů (Ž 90,2)

1.Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení!
2.Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.
3.Ty člověka v prach obracíš, pravíš: "Zpět, synové Adamovi!"
4.Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.