Bible

Kniha Žalmů (Ž 19,1)

1.Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2.Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
3.Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky.